bảo vệ chuyên nghiệp 3

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ Quảng Nam – Đà Nẵng

Tuyển dụng việc làm bảo vệ, gác cổng, giữ xe, trực gác, bảo ở, không thu phí. Luôn cần nhân viên, khi nào liên hệ đạt yêu cầu đều được đi làm. Mô tả công việc bảo vệ – Làm theo hướng dẫn chỉ huy,phòng nghiệp vụ, đôi trưởng theo từng công việc cụ thể […]